Lenteconcert 14 april 2024

Het jaarlijkse lenteconcert was zelden zo gevarieerd als dit jaar. De orkestleden hadden eens goed rondgekeken in eigen familiekring en dat leverde ruim twintig amateur en professionele musici op die deze middag aansloten als gastspelers. Ze brachten letterlijk een nieuw geluid met instrumenten die meestal niet of nauwelijks bij onze concerten te horen zijn,  zoals piano, hoorn, harp, cello, bas, gitaar en de menselijke stem. Zowel de gastspelers, het publiek als de orkestleden beleefden er een bijzonder plezierige middag aan: gevarieerd, spontaan en vrolijk.

Klik hier voor meer informatie over SponsorKliks

Laatste nieuws